1. Có thể bẻ gãy dương vật? dương vật nhỏ cấu tạo chủ yếu bởi 2 cái ống, gọi là thể hang. Thể hang là hệ thống bao xơ